Поред семинара и конференција, приватно огранизоване студијске групе нуде прилику, у оквиру немачког говорног подручја, пре свега за дијалог са другим заинтересованим странама о мисли, раду и резултатима Ериха Фрома.

Стандардно, ове студијске групе су отворене за све заинтересоване стране, укључујући и оне који нису чланови. Савет је увек да се јевите координаторима група за које сте заинтересовани. За сада су основане следеће студијске групе:

  • AK "Wege aus der Entfremdung" (Начини за излазак из алијенације)
  • AK "Alter und Altern" (Старити и бити стар)
  • "Rheinischer Arbeitskreis" (Рајнеланд студијска група)
  • "Selbsterfahrungs- und Übungskreis" (Доживети себе)
  • "Respekt vor dem Leben - Soziales Handeln" (Поштовање према животу - понашати се друштвено)
  • Schweizer Arbeitskreis "Erich Fromm" (Швајцарска студијска група)