Šīs publikācijas ir pieejamas angļu vai vācu mājas lapā.

 


 

Fromma konference

„Brīvība un brīvības: iespējas un draudi”

 

Riga, Norises laiks 10. un 11. maijs 2013

 

Mag. phil. Edijs Šauers

Brīvība kā mīlestības nosacījums (Immanuels Kants, Ērichs Fromms)

Mag. phil. Jānis Šķesteris

Brīvības variācijas (Ērich Fromms, Merab Mamardašvili)

Mag. phil. Māris Kūlis

Patiesība: absolūta vai optimāla?

Mag. phil. Anna Kande

Brīvība determinētajā pasaules ainā. Brīvības iespējamība Stoa filosofijā

Mag. phil. Anne Sauka

Būt vai piederēt? Miesbūšana un inscenētā dzīve