Darba grupas

Biedrības biedri tiekas ne tikai nacionālajās un starptautiskajās sanāksmēs, bet arī darba grupās (sarunu un lasījumu grupās). Tikšanās daļēji notiek vairākas reizes gadā un tās koordinē paši biedrības biedri. Pamatā visas darba grupas ir atvērtas interesentiem. Intereses gadījumā jāgriežas pie attiecīgā koordinatora!

Uz šo brīdi ir nodibinātas sekojošas darba gru-pas:

  • DG „Ceļi no atsvešināšanās"
  • DG „Vecums un novecošana"
  • „Reinas darba grupa"
  • „Pašizzināšanas un vingrinājumu grupa"
  • „Respekts dzīvības priekšā – sociālā rīcība"
  • „Berlīnes darba grupa"
  • Šveices darba grupa „Ērihs Fromms"