Dalība Starptautiskajā Ēriha Fromma biedrībā

Visā pasaulē patlaban ir aptuveni 700 Ēriha Fromma biedrības biedru. Gandrīz divas trešdaļas biedrības biedru runā vāciski. Tas arī ir par pamatu tam, ka līdzšinējie pasākumi lielākoties notika vācu valodā. Lielākā daļa no aptuveni 50 Ziemeļ – un Dienvidamerikas un 50 Itālijas un Spānijas biedrības biedriem ir psihoanalītiķi, turpretī vācu biedrības biedru vidū ir plašs profesiju un izglītības līmeņa spektrs. Pamatojoties uz datu aizsardzību mēs neesam tiesīgi izpaust biedrības biedru adreses. Taču apstiprinot iestāšanos biedrībā, jaunie biedrības biedri saņem visu biedru sarakstu ar norādījumiem uz viņu dzīvesvietu.

 

Pieteikums uzņemšanai biedrībā un biedru nauda

„Par biedru var kļūt jebkuras tautības fiziskās vai juridiskās personas, kurām ir vēlme un kuras ir gatavas līdzdarboties biedrības mērķu sasniegšanā. " (Statūti § 3)

Izstāšanās no biedrības ir iespējama jebkurā laikā. Tā izbeidzas gada beigās. Iesniegums par iestāšanos biedrībā stājas spēkā pēc Valdes piekrišanas lēmuma.

Spēkā ir sekojošs biedru naudas apmērs par ka-lendāro gadu:
Biedriem no industrializētajām valstīm: € 50.00 vai CHF 100.00, vai US-$ 80.00

Biedriem no citām valstīm: € 25.00 vai US-$ 40.00

Bezdarbniekiem un ģimenes locekļiem industrial-izētajās valstīs: € 25.00 vai CHF 50.00, vai US-$ 40.00

Bezdarbniekiem un ģimenes locekļiem no citām valstīm: € 12.50 vai US-$ 20.00.

Studenti no biedru naudas ir atbrīvoti.

Juridiskajām personām no industrializētajām valstīm: 100.00 vai CHF 200, vai US-$ 160.

Juridiskajām personām no citām valstīm: € 50.00 vai $ 80.00

Ja biedru naudas maksāšana sakarā ar atšķirīgo naudas vērtību nav saprātīga, tad biedru naudas maksāšana netiek prasīta.

 

Maksājumu veikšanai jāievēro sekojošas norādes:

Biedrības biedriem no Vācijas mēs lūdzam iemaksu par visu gadu, taču iesakām nokārtot ilgtermiņa automātisko maksājumu. Naudas summa tiks atskaitīta no konta attiecīgi katra gada janvāra beigās.

Mūsu bankas sakari:
Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft
Konto Nr. 254 313
Kreissparkasse Tübingen
BLZ. 641 500 20
IBAN: DE 63 6415 0020 0000 2543 13
BIC: SOLADES1TUB
Biedriem no ES dalībvalstīm mēs iesakām izmantot norādītos IBAN un BIC kodus.

Biedriem no aizjūras valstīm mēs iesakām nosūtīt čeku, kas piesaistīts vai nu ASV, vai arī Vācijas bankai, kura pati sedz komisijas maksu.


Donate

For donating or paying the membership fee, please use the PayPal-Button