Работни групи

В допълнение към националните и международни конференции членовете и заинтересованите страни се срещат и в работни групи (дискусионни и лекционни групи). Работните срещи се провеждат неколкократно в годината и биват координирани от участниците. Работните групи по презумция са отворени за всички заинтересовани. Ако желаете да вземете участие, моля свържете се със съответния координатор.

Следнитеработни груписа сформиранидо момента:

  • Münchener Arbeitskreis (Мюнхенска работна група)
  • Rheinischer Arbeitskreis (Работна група на Рейнска област)
  • Arbeitskreis "Alter und Altern" (Работна група „Остаряване и старост”)
  • Berliner Arbeitskreis (Берлинска работна група)
  • Arbeitskreis "Wege aus der Entfremdung" (Работна група „Излизане от отчуждението”)
  • Schweizer Arbeitskreis Erich Fromm (Швейцарска работна група „Ерих Фром”)
  • Arbeitskreis "Respekt vor dem Leben - Soziales Handeln" (Работна група „Уважение към живота – Да действаш социално”)
  • Laacher See Kreis (Работна група "Laacher See Kreis")