Награда „Ерих Фром” (Насоки)

Наградата „Ерих Фром” се връчва всяка година от Международното общество „Ерих Фром” и е в размер на 10 000 евро. Тя се дава на тези, които на основата на своята научна, социална, социалнополитическа или журналистическа ангажираност са постигнали или продължават да постигат отлични резултати в запазването или съживяването на хуманистичната мисъл и действие в традицията на Ерих Фром.

Изборът на носител на награда е чрез мнозинство и става чрез гласуване на петчленно жури, назначавано от Надзорния съвет на Международното общество „Ерих Фром”. Макар че е свободно в решението си, журито приканва за предложения за номинации и молби за наградата „Ерих Фром”. Тези номинации и молби трябва да бъдат изпратени в бизнес офиса на Международното общество „Ерих Фром” до 1 април всяка година (UrsrainerRing 24, D-72076 Tübingen, Germany; E-Mail: info[at-symbol]erich-fromm.de). Наградата „Ерих Фром” замени раздаваната до 2004 г. Международна награда „Ерих Фром”.

Предоставянето на наградата не е насочено само да награди хуманистична ангажираност в традицията на Ерих Фром. Тя също така има за цел поддържането на по-голяма информираност относно идеите на Ерих Фром сред широката общественост. Затова церемонията по награждаването е публично събитие.

„Днес вещите са на седлото и са яхнали човека. Бъдещето ни зависи от това дали човекът – цялостният, творчески човек, ще успее да постави себе си на седлото.” – (E. Fromm, Wege aus einer kranken Gesellschaft, GA IV, S. 385)