Награда „Ерих Фром” (Насоки)

Наградата „Ерих Фром” се връчва всяка година от Международното общество „Ерих Фром” и е в размер на 10 000 евро. Тя се дава на тези, които на основата на своята научна, социална, социалнополитическа или журналистическа ангажираност са постигнали или продължават да постигат отлични резултати в запазването или съживяването на хуманистичната мисъл и действие в традицията на Ерих Фром.

Изборът на носител на награда е чрез мнозинство и става чрез гласуване на петчленно жури, назначавано от Надзорния съвет на Международното общество „Ерих Фром”. Макар че е свободно в решението си, журито приканва за предложения за номинации и молби за наградата „Ерих Фром”. Тези номинации и молби трябва да бъдат изпратени в бизнес офиса на Международното общество „Ерих Фром” до 1 април всяка година (UrsrainerRing 24, D-72076 Tübingen, Germany; E-Mail: info[at-symbol]erich-fromm.de). Наградата „Ерих Фром” замени раздаваната до 2004 г. Международна награда „Ерих Фром”.

Предоставянето на наградата не е насочено само да награди хуманистична ангажираност в традицията на Ерих Фром. Тя също така има за цел поддържането на по-голяма информираност относно идеите на Ерих Фром сред широката общественост. Затова церемонията по награждаването е публично събитие.

„Днес вещите са на седлото и са яхнали човека. Бъдещето ни зависи от това дали човекът – цялостният, творчески човек, ще успее да постави себе си на седлото.” – (E. Fromm, Wege aus einer kranken Gesellschaft, GA IV, S. 385)

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.